Tiếng Việt


- hệ thống camera


- hệ thống báo thức


- hệ thống camera có quyền truy cập trực tuyến và có thể quay lại hình trong vòng 14 ngày trước


- hệ thống camera với khả năng truy cập trực tuyến, gọi điện và sms trong trường hợp báo động